Η Dharma Aesthetics

.. ιδρύθηκε από τον Χειρουργό Κεφαλής και Τραχήλου (ενηλίκων & παίδων) – Αισθητικό Χειρουργό dr. Θεοδόσιο Ρούσσο MD MPH, ο οποίος έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ειδικότητα Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου – Ωτορινολαρυγγολογίας, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 7/2006-7/2009.


Έξι μήνες εκπαίδευση στην Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ Πειραιά.
Έξι μήνες εκπαίδευση στην Νευροχειρουργική κλινική Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά.
Εξειδίκευση στην ΩΡΛ Παίδων στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 5/2003-12/2005. Πλήθος παιδιατρικών επεμβάσεων σε παιδιά που αφορούσαν την παιδιατρική ωτορινολαρυγγολογία.
Εξειδίκευση στην παιδιατρική ακοολογία και στις ωτοακουστικές εκπομπές και ABR.
Γνωματεύσεις με screaning ABR και screaning OAEE σε νεογνά για πλήρη έλεγχο και πιστοποίηση της ακοής όταν εξέρχονται από το μαιευτήριο.
Ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 1/2006-6/2006.
Ένα χρόνο Γενική Χειρουργική στο Ν.Ν.Α 2000-2001.
Πραγματοποίηση υπηρεσίας υπαίθρου: Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξιδίου 11/2001-2/2003.
Master of Science in Public Health – University of Collins, State of Maryland, October 2006.
Doctor of Science with major «Medicine and surgery» – University of Collins, State of Maryland, May 2010.
Εξειδίκευση στην Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου, Academic Medical Center (AMC) Amsterdam, Ολλανδία, 11.2009-4.2010.
Εξειδίκευση στην ΩΡΛ παίδων στο Royal Manchester Children’s Hospital, 5.2010-7.2012.
Εξειδίκευση στην Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου, Karlsruhe City Hospital, Karlsruhe, Γερμανία, 10.2012-4.2013.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • «Αποκατάσταση Φωνής Με Χρήση Provox» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 10-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
 • «Η Χρήση Προωθητικού Κρημνού για την αποκατάσταση Βασιοκυτταρικών Καρκινωμάτων Προσώπου», 32ο Ελληνικό Ετήσιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα.
 • «Reconstruction of Maxillodental Deformities with Maxillary Micro-Osteotomies» (Μικροοστεοτομίες άνω Γνάθου για την Αποκατάσταση Γναθοοδοντικών Δυσμορφιών), 7ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Γναθοχειρουργικής/ Οδοντιατρικής, 17-19 Φεβρουαρίου 2006, Πάτρα.
 • «Anatomic Correlations in Nasal Surgery-Electronic Voting System» (Ανατομικοί Συσχετισμοί στη Χειρουργική Ρινός – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ψηφοφορίας), Modern Rhinoplasty & Sinus Surgery Course, 17-20 Ιανουαρίου 2009, Baden-Baden, Γερμανία.
 • «Workshops in Nasal Valve Surgery» (Χειρουργικές Μέθοδοι Ρινικής Βαλβίδος), 12th Winter Meeting, 7-14 Μαρτίου 2009, Flims-Laax, Ελβετία.
 • «From Radix To Premaxilla The Right Way To Go» (Από το Ριζορίνιο έως την Πρόσθια Ρινική Άκανθα. Η σωστή προσέγγιση), 1st Meeting of the European academy of ORL-HNS 27-30 Ιουνίου 2009, Mannheim, Γερμανία.
 • «Nasal Valve Surgery-External or Internal Approach» (Χειρουργική Ρινικής Βαλβίδος – Εσωτερική ή Εξωτερική Προσέγγιση), 32th Annual EAFPS Conference, 3-5 Σεπτεμβρίου 2009, Porto, Πορτογαλία.
 • «Nuances in Nasal Valve Surgery» (Αποχρώσεις στην Χειρουργική Ρινικής Βαλβίδος), 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 21-25 Οκτωβρίου 2009, Χερσόνησος, Κρήτη.
 • «Rhinoplasty Lexicon Contributor/Scientific Assistant-To Be Published» (Λεξικό Ρινοπλαστικής/ Επιστημονικός Βοηθός- προς δημοσίευση).
 • «Otoacoustic Emissions In Patients With Ramsay – Hunt Syndrome» (Ώτοακουστικές Εκπομπές σε ασθενείς με σύνδρομο Ramsay – Hunt), 7th Balkan congress of Otorinolaryngology head and neck surgery, 2-5/10/2008.
 • «Evaluation Patients With Psedoypacousis» (Εκτίμηση Ασθενών με ψευδοϋπακουσία) 7th Balkan congress of Otorinolaryngology head and neck surgery, 2-5/10/2008.
 • «The Frequency Of Artifacts In Videonystagymografy And Electronystagmografy» (Η συχνότητα των artifacts στην βιντεονυσταγμογραφία και την ηλεκτρονυσταγμογραφία).