Αισθητική Χειρουργική

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ωτοπλαστική είναι η επέμβαση που διορθώνει το σχήμα των αυτιών, τα οποία μερικές φορές είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από το κανονικό, δυσανάλογα ή μακριά από το πρόσωπο. Ανάλογα με την περίπτωση και τις παραμέτρους – είδος δυσμορφίας, πάχος χόνδρου, μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου- εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές. Ωστόσο, με την ατραυματική τεχνική μειώνεται η έκταση του τραύματος, καθώς δημιουργείται πτύχωση του χόνδρου μόνο στην πίσω επιφάνειά του και αποφεύγεται η ολική αποκόλλησή του. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα αιμορραγίας, οιδήματος ή αιματώματος μετεγχειρητικά, υπάρχει λιγότερος πόνος, καλύτερο αποτέλεσμα και γίνεται μικρότερη η περίοδος ανάρρωσης.

Αισθητική Χειρουργική

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η επέμβαση γίνεται συνήθως σε κλινική ημέρας ή εξωτερικά χειρουργεία και έχει διάρκεια μία με δύο ώρες. Συνήθως πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια μέρα, ενώ στις δραστηριότητές του 4-5 μέρες αργότερα. Αν ο ασθενής είναι παιδί, προτιμάται γενική αναισθησία και ενδείκνυται η παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Η επιστροφή στο σχολείο και στις αθλητικές δραστηριότητες γίνεται μία εβδομάδα μετά.

Οι Προσφορές μας

Μοναδικά πακέτα ομορφιάς σε πολύ προσιτές τιμές! Δείτε λεπτομέρειες Εδώ